Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym PRELUDIUM BIS 3 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN.
Procedura nr 35/2022/IFM PAN/PSD

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 16 września 2022 r. o godz. 15:00 (CEST).

Strona internetowa Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych