Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PZP art. 138o)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarskich na potrzeby konferencji „The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2020 (PM'20)”, która odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2020 roku.

Znak Sprawy: ZUS/01/2020,
Termin składania ofert: do 28 lutego 2020 roku, godz. 09:30.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajem pomieszczeń i sal wykładowych wraz z obsługą techniczną na potrzeby realizacji konferencji "XXIV Polish-Czech Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions".

Znak Sprawy: ZUS/01/2019,
Termin składania ofert: do 13 września 2019 roku, godz. 09:30.