Dostęp do czasopism WILEY-a

IFMPAN posiada dostęp do czasopism wydawnictwa Wiley (ograniczony do bazy STM - nauki ścisłe, 756 tytułów).  Zakres czasowy bazy - lata 1996- aktualne (z pewnym wyjątkami). Lista tytułów dostępna jest na stronie:

http://www.ifmpan.poznan.pl/Library/wileystm.xls .

Lista została dołączona do ogólnej listy czasopism dostępnych w Instytucie.