Czasopisma dostępne w Instytucie IFM PAN w postaci elektronicznej.

Zwracamy uwagę na fakt, iż w podpisanych przez IFM PAN umowach licencyjnych dotyczących dostępu do czasopism naukowych on-line znajdują się klauzule zakazujące regularnego i systematycznego ściągania artykułów naukowych (np. ściągania całych numerów czasopism lub bardzo dużej ilości artykułów jednego wydawcy w krótkim okresie z jednego komputera lub adresu IP).

Systematic and sequential downloading of articles is prohibited!

Dostępne czasopisma on-line: w ramach konsorcjów bibliotek: Elsevier - od roku 1995, Springer - od roku 1995, Kluwer – obecnie firma przejęta przez Springera - od roku 1997, Royal Society of Chemistry (RSC) - od roku 2008, Wiley - od roku 1997 (z wyjatkami), American Chemical Society (ACS) oraz American Institute of Physics i American Physical Society (AIP/APS) dostęp do pełnych zasobów archiwalnych, baza EBSCO - dostęp do roczników archiwalnych tytułów różnych wydawców aż do aktualnych z wyjątkiem zeszytów z ostatnich 12 lub 18 miesięcy, Czasopisma dostępne bezpłatnie w Internecie – oznaczone literą F.

Strona wydawnictwa Elsevier nie działa w przeglądarce Internet Explorer 7 i starszych.