News archive

Konkurs na adiunkta (Post-Doc)

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na adiunkta (Post-Doc) w Środowiskowym Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z-8).

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 13, termin składania dokumentów na konkurs nr 5/2018 upływa 18 maja 2018 r. o godz. 15:00.

Strona Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Stopów Magnetycznych

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Stopów Magnetycznych (Z11).
Termin składania dokumentów na konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego upływa 11 maja 2018 r. o godz. 15:00.
Strona Zakładu Stopów Magnetycznych

Konkurs na stanowisko dyrektora IFM PAN

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Zmarł prof. dr hab. Piotr Pierański

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 lutego 2018 r. zmarł prof. dr hab. Piotr Pierański, wybitny polski fizyk, specjalista w dziedzinie teorii węzłów i zjawisk chaosu deterministycznego w układach dynamicznych, uczony o rozległej wiedzy, wartościowym dorobku naukowym i ogromnym autorytecie, wieloletni pracownik oraz członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Read more ...

Patent na czujnik pola magnetycznego

Na podstawie zgłoszenia nr P.416781 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Politechniki Poznańskiej, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu patentu na wynalazek pt.: Czujnik pola magnetycznego. Patent dotyczy opracowania metody wytwarzania czujników pola magnetycznego o wysokiej czułości na bazie strukturyzowanych topologicznie warstw grafenu.

Prof. Volodymyr Vanin i Prof. Yuri Gorobets w IFM PAN

7 lutego 2018r. IFM PAN odwiedził Prof. Volodymyr Vanin, Dziekan Wydziału Fizyki i Matematyki Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy oraz Prof. Yuri Gorobets, Dyrektor Instytutu Magnetyzmu Narodowej Akademii Ukrainy.

Read more ...

Granty Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 13

Projekty badawcze złożone przez pracowników IFM PAN:

  • prof. dr. hab. Jadwigi Tritt-Goc zatytułowany Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierającymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa
    (dyscyplina ST8 Inżynieria procesów i produkcji)
  • dr. hab. Arkadiusza Brańkę, prof. IFM PAN, zatytułowany Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych
    (dyscyplina ST3 Fizyka fazy skondensowanej)

otrzymały finansowanie w konkursie OPUS 13. Konkurs dotyczy projektów badawczych, w tym finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Lista rankingowa.

Seminarium sprawozdawcze

Zapraszamy do udziału w otwartym Seminarium Sprawozdawczym, na którym zostaną zaprezentowane prace naukowe wykonane w roku 2017 w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium odbędzie się w dniach 9-11 stycznia 2018 roku w auli Instytutu Fizyki Molekularnej.

Szczegółowy program seminarium:

Page 3 of 8