News archive

Seminarium instytutowe - Jia Yan Law i Victorino Franco

10 października 2016 roku w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN odbyły się wykłady pt. Gd-Zn biphasic magnetocaloric composites synthesized in a single preparation step oraz Analysis of the thermal and magnetic hysteresis of Heusler type magnetocaloric alloys wygłoszone przez Jia Yan Law oraz Victorino Franco z Uniwersytetu w Sewilli.

Special issue of Phase Transitions

The Special Issue Phase Transitions vol. 89 will be dedicated to honor the life-long scientific achievements of Professor Bożena Hilczer.

Read more ...

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium naukowe

Stypendium naukowe w projekcie badawczym SONATA BIS 5 pt.: „ Wpływ oddziaływania typu ’exchange bias’ na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk)” prowadzonym w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3) przyznano mgr. inż. Łukaszowi Frąckowiakowi.

Read more ...

Zmarł dr hab. Jerzy Galica, prof. IFM PAN

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 września 2016 r. zmarł w wieku 76 lat dr hab. Jerzy Galica, prof. IFM PAN, długoletni, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Fizyki Molekularnej PAN (1967-2006).

Read more ...

Grant z programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr inż. Mirosław Werwiński został laureatem konkursu HOMING, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do osób z zagranicy zamierzających prowadzić projekty badawcze w Polsce. Projekt dra Werwińskiego będzie realizowany w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem w Uppsali.

Strona projektu Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets.

Więcej informacji na temat programu HOMING wraz z pełną listą laureatów można znaleźć pod adresem: www.fnp.org.pl/programy-homing-i-powroty-pierwszy-konkurs-rozstrzygniety/

Wykład - Prof. Hitoshi Ohta

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na wykład pt. Multi-Extreme THz ESR:Its Developments and Applications to Magnetic Systems, który wygłosi prof. Hitoshi Ohta (Molecular Photoscience Research Center, Kobe University, Japan).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dnia 24 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00.

Seminarium instytutowe - Prof. dr hab. Andrzej Grudka

Instytut Fizyki Molekularnej PAN oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Czy czarne dziury klonują informację kwantową?, który wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Grudka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, dnia 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 13.00.

XXXII Warsztaty Naukowe Lato z Helem

XXXII Warsztaty Naukowe Lato z Helem "Fizyka, która fascynuje" odbyły się w dniach 4 - 12 lipca 2016 r. w Odolanowie. Warsztaty Lato z Helem organizowane są corocznie (od 1985 roku) przez Zakład Fizyki Niskich Temperatur IFM PAN.

Read more ...

Page 6 of 8