News archive

Wybór kandydata w związku ze stypendium doktoranckim

Komisja rekrutacyjna ds. wyboru kandydata w związku ze stypendium doktoranckim rekomenduje mgr. inż. Mikołaja Bilskiego.
Rekrutacja dotyczyła stypendium doktoranckiego w ramach projektu badawczego OPUS - ST pt. „Auksetyczność poprzez nanoinkluzje” w Zakładzie Fizyki Komputerowej Układów Złożonych (Z10).

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

PO WER

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Doktoranci będą mieć dostęp do aparatury badawczej najwyższej klasy.

Doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 2470 zł/m-c, wezmą udział w stażach zagranicznych, konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu nanotechnologii.

Read more ...

Stypendia dla młodych badaczy

Decyzją z dnia 29 maja 2018 r. Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca laureatami Stypendium dla młodych badaczy zostali mgr Krzysztof Ptaszyński i dr Krzysztof Wójcik.

Wręczenie stypendiów odbędzie się w październiku.
Serdecznie gratulujemy.

Szczegóły na stronie: http://www.poznan.pl/mim/studia/news/przyznano-nagrode-naukowa-miasta-poznania-i-stypendia-dla-mlodych-badaczy,119496.html

Wybór kandydata na stanowisko adiunkta (post-doc)

Komisja rekrutacyjna ds. wyboru kandydata na stanowisko adiunkta (post-doc) w ramach projektu OPUS 13 rekomenduje mgr. inż. Łukasza Lindnera.

Read more ...

Zmiana na stanowisku dyrektora IFM PAN

Z-ca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału III PAN, prof. dr hab. Paweł Kulesza, poinformował o wyborze dyrektora IFM PAN na kolejną kadencję. Od 1 czerwca br. Instytutem będzie kierował prof. dr hab. Zbigniew Trybuła.

Kolejna edycja sztafety Ekiden z udziałem drużyny IFM PAN

27 maja br. na terenach toru regatowego Malta w Poznaniu odbył się bieg sztafetowy PragmatIQ Ekiden na dystansie maratońskim z udziałem naszej drużyny.

Read more ...

Mgr Krzysztof Ptaszyński Laureatem konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą

Doktorant Instytutu Fizyki Molekularnej PAN mgr Krzysztof Ptaszyński został Laureatem VI edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2017r. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi, której wiodącym autorem jest doktorant

(https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.95.045306).

Read more ...

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

PO WER

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Termin składania dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej: 22 maja 2018 r. na adres: mpd@amu.edu.pl

Termin dwuetapowych rozmów kwalifikacyjnych: 23-25 maja 2018 r.

Osoby zakwalifikowane do Projektu rozpoczną studia od 1 czerwca 2018 r.

Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną powiadomieni o dalszych etapach procesu rekrutacji.

Szczegóły na stronie : cnbm.amu.edu.pl

Page 2 of 8