News archive

Dr inż. Piotr Kuświk członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych. Wśród nich, w ramach Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, znalazł się dr inż. Piotr Kuświk - adiunkt w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Cienkich Warstw.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą cienkowarstwowych układów magnetycznych, w których warstwa ferromagnetyczna charakteryzuje się anizotropią prostopadłą. W szczególności swoją uwagę koncentruje na sposobach modyfikacji efektywnej anizotropii magnetycznej w tych układach.

Read more ...

Seminarium instytutowe - prof. dr hab. Andrzej Królak

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. Wykrycie sygnałów fal grawitacyjnych przez detektory na Ziemi, który wygłosi prof. dr hab. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN.

Wykład odbędzie się w auli IFM PAN, dnia 12.10.2016 roku o godzinie 13:00.

Seminarium instytutowe - Jia Yan Law i Victorino Franco

10 października 2016 roku w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN odbyły się wykłady pt. Gd-Zn biphasic magnetocaloric composites synthesized in a single preparation step oraz Analysis of the thermal and magnetic hysteresis of Heusler type magnetocaloric alloys wygłoszone przez Jia Yan Law oraz Victorino Franco z Uniwersytetu w Sewilli.

Page 9 of 14