Top Menu - EN

Nabór uzupełniający na interdyscyplinarne studia doktoranckie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Studia obejmują pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
 
Program studiów doktoranckich oraz badania naukowe w zakresie nanotechnologii będą realizowane w Centrum NanoBioMedycznym UAM, na Wydziale Fizyki UAM, Wydziale Chemii UAM, w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN oraz w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Doktoranci będą mieć dostęp do aparatury badawczej najwyższej klasy.

Doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 2470 zł/m-c, wezmą udział w stażach zagranicznych, konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu nanotechnologii.

Tematyka badawcza projektów doktoranckich będzie zawierała się w czterech zagadnieniach tematycznych dotyczących nanotechnologii w następujących obszarach:

  1. diagnostyka i terapia,
  2. sensory/biosensory,
  3. inżynieria genetyczna,
  4. fizykochemia powierzchni.

Termin składania dokumentów, wyłącznie w wersji elektronicznej, został przedłużony do 31 sierpnia 2018 r.

Dokumenty proszę wysyłać na adres: mpd@amu.edu.pl

Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną powiadomieni o dalszych etapach procesu rekrutacji.

Szczegóły dotyczące naboru.

Aktualne informacje o programie dostępne są na stronie: cnbm.amu.edu.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego