Top Menu - EN

Zmarł prof. dr hab. Jerzy Małecki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 2 lipca 2018 roku w wieku 85 lat zmarł

śp.

Prof. dr hab.

Jerzy Małecki

emerytowany profesor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk,
przewodniczący Rady Naukowej w wielu kadencjach.
W osobie Pana Profesora straciliśmy wybitnego naukowca
o ugruntowanej międzynarodowej pozycji w dziedzinie fazy skondensowanej,
uczonego o wielkim dorobku naukowym i  autorytecie.
Profesor był człowiekiem o  rozległej wiedzy – chętnie
dzieląc się nią wychował wiele pokoleń fizyków.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek o ogromnej życzliwości i otwartości.

 

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia:
Dyrekcja, Rada Naukowa, NSZZ "Solidarność" oraz Pracownicy IFM PAN.

Pogrzeb odbędzie się 9 lipca 2018 roku o godzinie 11:50 w Poznaniu na Cmentarzu Junikowskim.

Prof. dr hab.  Jerzy Małecki

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego