Top Menu - EN

Job offers

The Director of the Insitute of Molecular Physics
of the Polish Academy of Sciences in Poznań
announces a competition for:

Strona Zakładu Teorii Ciała Stałego (Z-2).

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego