Top Menu - EN

Ferroelectrics, ferroelastics, superionics, composites. Charge storage properties: electrets, piezopolymers.

Scientific problems:

  • Phase transitions: ferroelectric, ferroelastic, superionic, diffuse.
  • Low-energy electrodynamics of ferroelectrics, ferroelastics, superionics, composites and polymers; Raman and dielectric spectroscopy of these materials.
  • Dynamics of ferroelectric and ferroelastic domains.
  • Charge storage properties in piezoelectric polymers and pyroelectric properties.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego