WYDZIAŁ  CHEMII UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA,

INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KOMITET FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

oraz

ODDZIAŁY POZNAŃSKIE :

POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

i

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

organizują:

 

„II Jesienną Szkołę Spektroskopii Fazy Gazowej”

 

w dniach 23 - 25 października 2003 roku w Poznaniu

 

Kontynuując rozpoczęte w 1997 r. spotkanie fizyków i chemików zapraszamy na kolejną jesienną szkołę, która podejmie problemy spektroskopii fazy gazowej.

Celem Szkoły będzie spotkanie reprezentantów obu dyscyplin na gruncie spektroskopii o wysokiej zdolności rozdzielczej.

Tematyka Szkoły będzie obejmowała zagadnienia:

1. Postępy w spektroskopowych technikach

2. Kwantowo-mechaniczne obliczenia spektroskopowych wielkości (własności)

3. Wibracyjna i rotacyjna analiza widm

4. Widma i elektronowa struktura

5. Spektroskopia o wysokiej zdolności rozdzielczej

6. Dynamika molekuł i transfer energii

7. Oddziaływania międzymolekularne

8. Zastosowanie nowych technik spektroskopowych w badaniu i ochronie

    środowiska oraz w przemyśle.

Program naukowy będzie realizowany w formie wykładów plenarnych, sesji posterowej oraz dyskusji panelowej.

 

Orientacyjny koszt uczestnictwa (zakwaterowanie i wyżywienie) wynosi: 300,- zł, dla studentów – 200,- zł.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkole proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres Komitetu Organizacyjnego, pocztą lub e-mailem, do dnia 30 września 2003 roku oraz streszczenia wystąpienia posterowego do dnia 15 października 2003 r.

 

Komitet Organizacyjny uprzejmie prosi o rozpowszechnienie treści powyższej notatki we własnym środowisku.

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

 

Doc. dr hab. Jerzy Galica

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań

 

tel. (48-61) 86-95-170

fax (48-61) 86-84-524

e-mail: galica@ifmpan.poznan.pl

Prof. dr hab. Jerzy Konarski

Zakład Chemii Teoretycznej

Wydział Chemii UAM

Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

tel. (48-61) 829-14-61

 

       e-mail: konarski@rovib.amu.edu.pl