BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

e-mail: Zbigniew.Trybula@ifmpan.poznan.pl
tel.: 61 869 51 12
fax: 61 868 45 24

Sekretariat

e-mail: Barbara.Cicha@ifmpan.poznan.pl
tel.: 61 869 52 34


Zastępca do spraw naukowych

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN

e-mail: Bartlomiej.Andrzejewski@ifmpan.poznan.pl
tel.: 61 869 52 83

Sekretariat

e-mail: Elzbieta.Seredynska@ifmpan.poznan.pl
tel.: 61 869 52 77


Zastępca do spraw techniczno-administracyjnych

dr hab. Adam Rachocki

e-mail: Adam.Rachocki@ifmpan.poznan.pl
tel.: 61 869 52 41

Sekretariat

e-mail: Barbara.Cicha@ifmpan.poznan.pl
tel.: 61 869 52 34


Zastępca do spraw ekonomiczno-finansowych

mgr Justyna Remus-Dabrowa

e-mail: Justyna.Remus-Dabrowa@ifmpan.poznan.pl
tel.: 61 869 51 16


Wspólny adres e-mail

Wspólny adres e-mail do Dyrektora, Zastępcy ds. naukowych, Zastępcy ds. administracyjnych i Zastępcy ds. ekonomiczno-finansowych: director@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego