Informacje

Specjalne wydanie Phase Transitions

W lipcu 2016 roku pani Profesor Bożena Hilczer obchodziła swoje 80. urodziny. Z tej okazji organizatorzy XXII edycji konferencji Polish-Czech Seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions postanowili zadedykować jej specjalny tom czasopisma naukowego Phase Transitions. W tomie tym liczni przyjaciele pani Profesor zamieścili swoje prace naukowe. Dodać należy, że Pani Profesor była współinicjatorką (razem z profesorem Fouskiem) i przez wiele lat organizatorką tych konferencji.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium naukowe

Stypendium naukowe w projekcie badawczym SONATA BIS 5 pt.: „ Wpływ oddziaływania typu ’exchange bias’ na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk)” prowadzonym w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3) przyznano mgr. inż. Łukaszowi Frąckowiakowi.

Czytaj więcej...

Zmarł dr hab. Jerzy Galica, prof. IFM PAN

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 września 2016 r. zmarł w wieku 76 lat dr hab. Jerzy Galica, prof. IFM PAN, długoletni, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Fizyki Molekularnej PAN (1967-2006).

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta

Na stanowisku adiunkta w projekcie badawczym SONATA BIS 5 pt.: „Wpływ oddziaływania typu ‘exchange bias’ na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk)” prowadzonym w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3) zatrudniono dr inż. Huberta Głowińskiego.

Czytaj więcej...

Wykład - Prof. Hitoshi Ohta

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na wykład pt. Multi-Extreme THz ESR:Its Developments and Applications to Magnetic Systems, który wygłosi prof. Hitoshi Ohta (Molecular Photoscience Research Center, Kobe University, Japan).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dnia 24 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00.

Seminarium instytutowe - Prof. dr hab. Andrzej Grudka

Instytut Fizyki Molekularnej PAN oraz Oddział Poznański PTF zapraszają na wykład pt. Czy czarne dziury klonują informację kwantową?, który wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Grudka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

Wykład odbędzie się w auli Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, dnia 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 13.00.

XXXII Warsztaty Naukowe Lato z Helem

XXXII Warsztaty Naukowe Lato z Helem "Fizyka, która fascynuje" odbyły się w dniach 4 - 12 lipca 2016 r. w Odolanowie. Warsztaty Lato z Helem organizowane są corocznie (od 1985 roku) przez Zakład Fizyki Niskich Temperatur IFM PAN.

Czytaj więcej...

IV Forum EMR-PL

W dniach 27-29 czerwca 2016 r. odbyła się konferencja IV Forum EMR-PL zorganizowana przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN oraz Wydział Fizyki UAM. Konferencje Forum organizowane są pod auspicjami Polskiej Grupy EMR.
Więcej informacji na stronie: IV Forum EMR-PL.

Strona 2 z 5