Dr inż. Piotr Kuświk członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych. Wśród nich, w ramach Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, znalazł się dr inż. Piotr Kuświk - adiunkt w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Cienkich Warstw.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą cienkowarstwowych układów magnetycznych, w których warstwa ferromagnetyczna charakteryzuje się anizotropią prostopadłą. W szczególności swoją uwagę koncentruje na sposobach modyfikacji efektywnej anizotropii magnetycznej w tych układach.

Dr inż. Piotr Kuświk odbył piętnastomiesięczny staż podoktorski w Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle. Brał również udział w wielu stażach naukowych na: Uniwersytecie w Kassel (Niemcy), Dartmoth Colage, Hanover (USA), National Institutes of Natural Sciences Institute for Molecular Science, Okazaki (Japonia).

W latach 2007‒2010 był stypendystą Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a w kolejnych latach otrzymał prestiżowe wyróżnienia: Nagroda Naukowa Miasta Poznania, Nagroda Naukowa im. Stefana Pieńkowskiego przyznawana przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, Stypendium START  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr inż. Piotr Kuświk jest współautorem 27 publikacji oraz rozdziału w książce. Wyniki swoich badań opublikował w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak „Physical Review Letter”, „Physical Review B”, „Nanotechnology”, „Applied Physics Letters”. Wielokrotnie uczestniczył w krajowych i zagranicznych projektach badawczych. Obecnie kieruje badaniami w ramach grantów MNiSW: DAAD oraz NCN SONATA BIS.

 

Informacja na stronie AMU

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego