Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Piotr Kuświk członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych. Wśród nich, w ramach Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, znalazł się dr inż. Piotr Kuświk - adiunkt w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Cienkich Warstw.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą cienkowarstwowych układów magnetycznych, w których warstwa ferromagnetyczna charakteryzuje się anizotropią prostopadłą. W szczególności swoją uwagę koncentruje na sposobach modyfikacji efektywnej anizotropii magnetycznej w tych układach.

Dr inż. Piotr Kuświk odbył piętnastomiesięczny staż podoktorski w Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle. Brał również udział w wielu stażach naukowych na: Uniwersytecie w Kassel (Niemcy), Dartmoth Colage, Hanover (USA), National Institutes of Natural Sciences Institute for Molecular Science, Okazaki (Japonia).

W latach 2007‒2010 był stypendystą Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a w kolejnych latach otrzymał prestiżowe wyróżnienia: Nagroda Naukowa Miasta Poznania, Nagroda Naukowa im. Stefana Pieńkowskiego przyznawana przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, Stypendium START  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr inż. Piotr Kuświk jest współautorem 27 publikacji oraz rozdziału w książce. Wyniki swoich badań opublikował w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak „Physical Review Letter”, „Physical Review B”, „Nanotechnology”, „Applied Physics Letters”. Wielokrotnie uczestniczył w krajowych i zagranicznych projektach badawczych. Obecnie kieruje badaniami w ramach grantów MNiSW: DAAD oraz NCN SONATA BIS.

 

Informacja na stronie AMU

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego