Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Molekularnej z prestiżowym logo HR

Human Resources Excellence in Research

Instytut Fizyki Molekularnej PAN otrzymał prawo do posługiwania się europejskim logo Human Resources Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE.

Więcej informacji o logo HR

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego