Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zmarł prof. dr hab. Piotr Pierański

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 lutego 2018 r. zmarł

prof. dr hab.

Piotr Pierański

wybitny polski fizyk, specjalista w dziedzinie teorii węzłów i zjawisk chaosu
deterministycznego w układach dynamicznych, uczony o rozległej wiedzy,
wartościowym dorobku naukowym i ogromnym autorytecie, wieloletni pracownik
oraz członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia
Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Pracownicy IFM PAN

Pogrzeb odbędzie się 2 marca 2018 roku o godzinie 14:30 na Cmentarzu Junikowskim.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego