Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wybór kandydata na stanowisko adiunkta (post-doc)

Komisja rekrutacyjna ds. wyboru kandydata na stanowisko adiunkta (post-doc) w ramach projektu OPUS 13 rekomenduje mgr. inż. Łukasza Lindnera.

Rekrutacja dotyczyła projektu OPUS 13 nr. 2017.25.B.ST8/00973 pt. Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierającymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa realizowanym w Środowiskowym Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z-8).

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego