Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 • Sample preparation
  • Magnetron sputtering
  • Ion-beam sputtering
  • Pulsed laser deposition
  • Electron-beam litography
 • Structural characterization
  • SEM – Scanning Electron Microscopy
  • XRR – X-ray Reflectometry
  • XRD – X-ray Diffraction
  • XRF – X-ray Fluorescence
  • Profilometer
 • Static magnetic measurements
  • VSM – Vibrating Sample Magnetometer
  • GMR – Giant Magneto Resistance
  • P-MOKE Magnetometer
  • P-MOKE Microscopy
 • Dynamic magnetic measurements
  • VNA-FMR – Vector Network Analizer – Ferromagnetic Resonance
  • FMR – Ferromagnetic Resonance
  • PIMM – Pulsed inductive microwave magnetometer
 • Prezentacja wyposażenia

AparaturaAparatura

 

Laboratorium UHV wyposażone w zespół komór o średnim ciśnieniu bazowym 5x10-9 mbar (PREVAC), pozwalających na preparatykę ultracienkich warstw i nanostruktur metodami PVD (naparowania EBV oraz termiczne), a także ich późniejszą kompleksową analizę powierzchniową (struktury krystalograficznej –LEED, RHEED; i elektronowej) z wykorzystaniem mikroskopii i spektroskopii skaningowej (home-made SPM) oraz rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS- VG Scienta).

Laboratorium UHV

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego