Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

  • Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Praga, Republika Czeska
  • Institute of Crystallography, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Rosja
  • Institute of Physics, Ukrainian Academy of Sciences, Kijów, Ukraina
  • Max-Plank-Institut fuer Mikrostrukturphysik, Halle, Niemcy
  • Institute of Physics, University of Saarland, Saarbruecken, Niemcy
  • Laboratory of Surface Physics, CNRS, Nantes, Francja
  • Laboratory of Electron Microscopy Applications, CNRS, Marseille, Francja
  • Laboratory of Ceramics, Ecole Polytechnique Federal Lausanne, Lausanne, Szwajcaria
  • Department of Physics of Condensed Matter, University of Sevilla, Sevilla, Hiszpania
  • Institut fuer Experimentalphysik, Universitaet Wien, Wiedeń, Austria

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego