Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zakład Radiospektroskopii Ciała Stałego

Współpraca naukowa

  • Sciences Chemiques de Rennes, Universite de Rennes I, Campus de Beaulieu, Batiment 10, Avenue du General Leclerc, 35042 Rennes Cede, Francja
  • Institute of Crystallography RAS, Leninsky Prospect 59, 117333 Moskwa, Rosja
  • F. Ioffe Physico-Technical Institute RAS, Polytekhnicheskaya Street 26, 194021 St Petersburg, Rosja
  • Department of Plant Physiology, Poznań University of Life Sciences, Wołyńska 35, Poznań 60-637, Polska
  • Department of Plant Physiology, Vinh University, Le Duan 182, Vinh City, Vietnam
  • Politechnika Poznańska; Wydział Technologii, Chemicznej; Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej i Mechanicznej i Mechatroniki; Instytut Fizyki
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Technologii Drewna; Instytut Chemicznej Technologii Drewna
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynier
  • J. Stefan Institute and Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, University of Ljubljana, Ljubljana, Słowenia
  • Ludwig-Maximilians-Universität, Department of Earth and Environmental Physics, Crystallography Section, Monachium, Niemcy
  • Max-Planck-Institut für Chemische Physic fester Stoffe, Drezno, Niemcy
  • Division of Materials Science, Korea Basic Science Institute, Daejeon, Korea
  • Dnepropetrovsk National University, Nauchnaya Ul 13, UA-49625 Dnepropetrovsk, Ukraine

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego