Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nasza “nanogaleria” na podstawie ostatnich publikacji


Spin-dependent transport through graphene quantum dots,
I. Weymann, S. Krompiewski, and J. Barnaś, J. Nanosci. Nanotechnol (in press)

Effect of the attachment of ferromagnetic contacts on the conductivity and giant magnetoresistance of graphene nanoribbons,
S. Krompiewski, Nanotechnology 23 (2012) 135203,
http://iopscience.iop.org/0957-4484/23/13/135203/

Electronic transport through side-contacted graphene nanoribbons: effects of overlap, aspect ratio and orientation,
S Krompiewski, Nanotechnology 22 (2011) 445201,
http://iopscience.iop.org/0957-4484/22/44/445201

Spin Dependent Transport through a Carbon Nanotube Quantum Dot in the Kondo Regime,
in Electronic properties of carbon nanotubes (ed. J. M. Marulanda, Intech 2011),
S. Lipiński, D. Krychowski,
http://www.intechopen.com/books/electronic-properties-of-carbon-nanotubes

Spin polarized current and shot noise in carbon nanotube quantum dot in the Kondo regime,
S. Lipiński, D. Krychowski, Phys. Rev. B 81 (2010) 115327,
http://prb.aps.org/abstract/PRB/v81/i11/e115327

Theoretical studies of spin-dependent electronic transport in ferromagnetically contacted graphene flakes,
S Krompiewski, Phys. Rev. B 80 (2009) 075433,
http://prb.aps.org/abstract/PRB/v80/i7/e075433

Transport through single-wall metallic carbon nanotubes in the cotunneling regime,
I. Weymann, J. Barnaś, S Krompiewski, Phys. Rev. B 78 (2008) 035422,
http://prb.aps.org/abstract/PRB/v80/i7/e075433

Theoretical prediction of perfect spin filtering at interfaces between close-packed surfaces of Ni or Co and graphite or graphene,
V .M. Karpan, P. A. Khomyakov, A. A. Starikov, G. Giovannetti, M. Zwierzycki, M. Talanana, G. Brocks, J. van den Brink, and P. J. Kell
Phys. Rev. B 78 (2008) 195419,
http://prb.aps.org/abstract/PRB/v78/i19/e195419

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego