Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Oferty pracy, konkursy

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
ogłasza konkurs na stanowisko:

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stypendium doktoranckie w ramach projektu OPUS-ST (Z-10).

Informacja o unieważnieniu konkursów:

Unieważnienie konkursów nr 1/2018 i nr 2/2018 na stanowiska profesorów zwyczajnych w IFM PAN.

 

 

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego