Przetargi, zamówienia do 30 tys.euro (PZP 4.8) oraz zamówienia do celów naukowych (PZP 4.8a, 11.8) ogłaszane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Przetarg nieograniczony: sukcesywne dostawy ciekłego helu i ciekłego azotu

Przetarg nieograniczony z dnia 06 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania: "sukcesywne dostawy ciekłego helu i ciekłego azotu".

Czytaj więcej...

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę cyfrowego źródła mierzącego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28 listopada 2016 na dostawę cyfrowego źródła mierzącego
Nr postępowania: ZN/5/2016

Czytaj więcej...

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę kriostatu z wyposażeniem oraz miernika pola magnetycznego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 28 listopada 2016 na dostawę kriostatu z wyposażeniem oraz miernika pola magnetycznego
Nr postępowania: ZN/4/2016

Czytaj więcej...

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę przystawki ATR oraz generatora azotu do spektrometru FTIR

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 22 listopada 2016 na przystawki ATR oraz generatora azotu do spektrometru FTIR
Nr postępowania: ZN/3/2016

Czytaj więcej...

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę powlekacza obrotowego

Przedmiot zamówienia: Dostawa powlekacza obrotowego
Nr postępowania: ZN/2/2016
Termin składania ofert: 30 listopada 2016 roku

Wyniki postępowania:
wybrano ofertę firmy Technolutions Miłosz Czajkowski

Wartość zamówienia brutto: 38.868,00 PLN.

Czytaj więcej...

Konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za 2016 rok

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za 2016 rok.

Termin zgłaszania ofert: 30 września 2016 roku, godzina 14:30.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Przetarg nieograniczony z dnia 03 czerwca 2016 roku na wykonanie zadania: "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk".
Informacja o wynikach postępowania PN/2/2016 - 18.07.2016

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu

Unieważnienie ogłoszenia z dnia 31 maja 2016 roku o zapytaniu ofertowym w sprawie przeprowadzenia audytu.

Czytaj więcej...

Zamówienie z dziedziny nauki na dostawę zestawu do pomiarów termicznie stymulowanych prądów depolaryzacji

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dziedziny nauki z dnia 15 kwietnia 2016 roku na dostawę zestawu do pomiaru termicznie stymulowanych prądów depolaryzacji.

 • Zamawiający:
  Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  ul. Mariana Smoluchowskiego 17
  60-179 Poznań
  tel. (0-61) 8695-100 fax: (0-61) 86-84-524
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na:
  Dostawa zestawu do pomiaru termicznie stymulowanych prądów depolaryzacji
 • Wyniki postępowania:
  wybrano ofertę firmy
  Novocontrol Technologies GmbH & Co. KG

  Wartość zamówienia netto: 145.990,00 PLN.
  Wartość zamówienia brutto: 179.567,70 PLN.

Information regarding the selection of the best bid

Czytaj więcej...

Przetarg na dostawy ciekłego azotu

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 13 stycznia 2016 roku na sukcesywne dostawy ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego przy ul. M. Smoluchowskiego 17 w Poznaniu oraz oddziału w Odolanowie przy ul. Krotoszyńskiej 1.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2