BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Przetarg nieograniczony: termomodernizacja budynku IFM PAN

Przetarg nieograniczony z dnia 31 października 2018 roku na wykonanie zadania: Wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w przedmiocie termomodernizacji budynku Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Znak sprawy: ZPT/03/2018
Nr ogłoszenia w BZP: 643700-N-2018 z dnia 31 października 2018 r.
Termin składania ofert: 15 listopada 2018 roku, godz: 9:30.

Dokumenty do pobrania:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego