Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PZP art. 138o)

Świadczenie usług hotelarskich oraz usług cateringowych na potrzeby konferencji PM17

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi z dnia 07 kwietnia 2017 roku na wykonanie zadania: "świadczenie usług hotelarskich oraz usług cateringowych na potrzeby konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (PM'17) organizowanej w Poznaniu w dniach 26-30 czerwca 2017 roku".