Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Informacja o wyborze oferty na dostawę serwera zbudowanego w oparciu o komponenty SUPERMICRO

W odpowiedzi na publiczne zaproszenie złożono 11 ofert na dostawę serwera w wariancie 1 oraz 10 ofert na dostawę serwera w wariancie 2, przy czym w obu wariantach oferowane były serwery za cenę nie przekraczającą kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zakupu.

W tej sytuacji zdecydowano o wyborze spośród ofert na droższy wariant 2.

  • Najniższa cena ofertowa w wariancie 2 - 14 470,95
  • Najwyższa cena ofertowa w wariancie 2 - 18 585,30

Zgodnie z kryterium wyboru oferty (100% cena), wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
YAMO Sp.z o.o. Oddział Katowice, ul. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice

Wartość oferty - 14 470,95 zł brutto
(czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 95/100)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego