Przedmiot zamówienia: Dostawa powlekacza obrotowego
Nr postępowania: ZN/2/2016
Termin składania ofert: 30 listopada 2016 roku

Wyniki postępowania:
wybrano ofertę firmy Technolutions Miłosz Czajkowski

Wartość zamówienia brutto: 38.868,00 PLN.

Dokumenty:

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki