Przetargi, zamówienia do 30 tys.euro (PZP 4.8), zamówienia do celów naukowych (PZP 4.8a, 11.8) oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PZP art. 138o) ogłaszane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Plan postępowań o udzielenie zamówień w IF

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

INSTYTUTU FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Wartość szacunkowa w euro

Planowany tryb udzielenia zamówienia

Planowany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

1.

Zakup ciekłego Helu

Dostawa

61.667,09

Przetarg nieograniczony

IV

2.

Zakup ciekłego Azotu

Dostawa

7.191,87

Przetarg nieograniczony

IV

3.

Zakup Energii elektrycznej

Dostawa

58.279,23

Przetarg nieograniczony

III

4.

Zakup urządzeń komputerowych

Dostawa

34.221,90

Przetarg nieograniczony

II

5.

Dystrybucja Energii elektrycznej

Usługa

125.689,27

Zamówienie            z wolnej ręki

II

6.

Zakup czasopism naukowych IPO

Usługa, (konsorcjum, umowa z
       ICM)     1)

 

7.991,33

Zamówienie            z wolnej ręki

IV

7.

Zakup czasopism naukowych RSC GOLD

Usługa, (konsorcjum, umowa z
    ABE-IPS)  2)

 

2.913,81

Zamówienie            z wolnej ręki

IV

8.

Zakup czasopism naukowych ACS

Usługa, (konsorcjum, umowa z
        ICM)    3)

 

4.706,29

Zamówienie            z wolnej ręki

IV

9.

Zakup czasopism naukowych Nature Physics

Usługa, (konsorcjum, umowa z
     ABE-IPS) 4)

1.458,00

Zamówienie            z wolnej ręki

IV

10.

Zakup czasopism naukowych AIP/APS

Usługa, (konsorcjum, umowa z
   ABE-IPS)   5)

13.380,36

Zamówienie            z wolnej ręki

IV

  • Postępowanie przeprowadza Uniwersytet Warszawski,
  • Postępowanie przeprowadza Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
  • Postępowanie przeprowadza Uniwersytet Warszawski,
  • Postępowanie przeprowadza Uniwersytet Warszawski,
  • Postępowanie przeprowadza Uniwersytet Warszawski.

Zamówienia publiczne

Przetargi, zamówienia do 30 tys.euro (PZP 4.8), zamówienia do celów naukowych (PZP 4.8a, 11.8) oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PZP art. 138o) ogłaszane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Plan postępowań o udzielenie zamówień


Podkategorie