Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Fizyki Molekularnej na lata 2015 – 2018

Przewodniczący Rady Naukowej IFM PAN

prof. dr hab. Roman Micnas

Członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IFM PAN

prof. dr hab. Feliks Stobiecki Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz Rady Naukowej IFM PAN

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

 Członkowie Rady Naukowej IFM PAN

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Józef Barnaś

Członek korespondent
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Bolesław Barszcz
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Waldemar Bednarski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Michał Bielejewski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Bogdan Bułka
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ryszard Czajka
Wydział Fizyki Technicznej
Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Janusz Dubowik
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jan Jadżyn
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Marek Jeżabek
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
im. Henryka Niewodniczańskiego
prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Stefan Jurga
Wydział Fizyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza
dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jacek Kossut
Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Piotr Kuświk
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Stanisław Lipiński
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tadeusz Luty
Instytut Fizyki i Chemii Teoretycznej
Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Chemii
Uniwesytetu Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Jan Martinek
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Roman Micnas

Członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Janusz Morkowski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Wydział Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
mgr inż. Krzysztof Ptaszyński
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Adam Rachocki
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Krystian Roleder
Instytut Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Leszek Sirko
Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Henryk Szymczak

Członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Instytut Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Roman Świetlik
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Antoni Wójcik
Wydział Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
dr hab. Maciej Zwierzycki
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

Komisja Rady Naukowej IFM PAN ds. Kadry Profesorskiej powołana na okres kadencji Rady Naukowej IFM PAN tj. na lata 2015-2018:

prof. dr hab. Jan Jadżyn
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
prof. dr hab. Roman Micnas
prof. dr hab. Feliks Stobiecki

Komisja Rady Naukowej IFM PAN ds. Młodej Kadry Naukowej powołana na okres kadencji Rady Naukowej IFM PAN tj. na lata 2015-2018:

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN
prof. dr hab. Bogdan Bułka (przewodniczący)
prof. dr hab. Roman Świetlik
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

Rzecznik Dyscyplinarny w IFM PAN powołany na okres kadencji Rady Naukowej IFM PAN tj. na lata 2015-2018:

prof. dr hab. Janusz Dubowik

Rada Programowa Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w IFM PAN powołana na okres kadencji Rady Naukowej IFM PAN tj. na lata 2015-2018:

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN
prof. dr hab. Bogdan Bułka
prof. dr hab. Stefan Jurga
prof. dr hab. Stanisław Lipiński
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc (przewodnicząca)
 
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego