Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Fizyki Molekularnej na lata 2019 – 2022

Przewodniczący Rady Naukowej IFM PAN

   

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IFM PAN

   

Sekretarz Rady Naukowej IFM PAN

   

 Członkowie Rady Naukowej IFM PAN

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Michał Banaszak
Wydział Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Józef Barnaś

Członek korespondent
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Waldemar Bednarski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Michał Bielejewski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Maciej Chorowski
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Ryszard Czajka
Wydział Fizyki Technicznej
Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Stefan Jurga
Wydział Fizyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Joanna Kowalczuk
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Stefan Krompiewski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Stanisław Lipiński
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Janusz Lipkowski

Członek korespondent
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tadeusz Luty
Instytut Fizyki i Chemii Teoretycznej
Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Chemii
Uniwesytetu Adama Mickiewicza
dr hab. Ewa Markiewicz
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jan Martinek
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Roman Micnas

Członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
dr inż. Jakub Narojczyk
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr Iwona Płowaś-Korus
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Marek Potrzebowski
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Romań Puźniak
Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Adam Rachocki
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Krystian Roleder
Instytut Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Leszek Sirko
Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tomasz Story
Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Małgorzata Witko

Członek korespondent
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Antoni Wójcik
Wydział Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Karol Wysokiński
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
mgr inż. Sylwia Zięba
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
 
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego