Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Doktoraty

Rozprawy doktorskie po recenzji

AutorTytułRecenzenci
Roman Strzelczyk
Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenuabstractprof. dr hab. Zbigniew Klusek
prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Rozprawy doktorskie IFM PAN obronione w latach 2015 - 2017

Autor, data obronyTytułRecenzenci
Iga Jankowska
27.02.2017
Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymiabstractdr hab. Barbara Blicharska
prof. dr hab. Jan Wąsicki
Damian Markowski
19.12.2016
Kontrolowana lokalizacja spinu i ładunku jako czynnik sterujący transportem elektrycznym w aktywowanych włóknach węglowychabstractprof. dr hab. Stanisław Błażewicz
prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch
Juliusz Skoryna
18.11.2016
Physical properties of thin film nanomaterials reversibly absorbing hydrogenabstractprof. dr hab. Grażyna Chełkowska
prof. dr hab. Tomasz Story
Michał Matczak
20.01.2016
Modyfikacje anizotropii i oddziaływań w magnetycznych strukturach cienkowarstwowychabstractdr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
dr hab. Andrzej Wawro, prof. nzw. PAN
Damian Tomaszewski
13.01.2016
Rozdzielanie i detekcja kwantowego splątania par Cooperaabstractprof. dr hab. Tadeusz Domański
prof. dr hab. Jakub Tworzydło
Katarzyna Chybczyńska
15.12.2015
Synteza i własności mikro- i nano- struktur magnetoelektrycznego multiferroika BiFeO3abstractdr hab. Andrzej Molak
prof. dr hab. Ryszard Poprawski
Arkadiusz Frąckowiak
02.12.2015
Lokalizacja ładunku w przewodnikach organicznych z wiązaniami wodorowymi i halogenowymi – badania metodami spektroskopii optycznejabstractprof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz
prof. dr hab. Jacek Ulański
Sławomir Pieprzyk
12.10.2015
Metody kontroli temperatury oraz wyznaczenie własności termodynamicznych układu miękkich sfer w symulacjach dynamiki molekularnejabstractdr hab. Michał Banaszak, prof. UAM
prof. dr hab. Jerzy Górecki
Jakub Łuczak
22.09.2015
Splątanie i kwantowe operacje logiczne indukowane polem elektrycznym w układzie trzech kropek kwantowychabstractprof. dr hab. Jan Martinek
dr hab. Adam Rycerz
Hubert Głowiński
03.09.2015
Dynamika namagnesowania warstwowych struktur magnetycznych i nanostrukturabstractdr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
dr hab. Andrzej Wawro, prof. IF PAN
Sahib Babaee Tooski
16.01.2015
Quantum entanglement, Kondo effect, and electronic transport in quantum dots systemabstractprof. dr hab. Krzysztof Byczuk
prof. dr hab. Tadeusz Domański
Karol Synoradzki
15.01.2015
Własności magnetyczne, elektryczne i termodynamiczne związków Ce(Cu1-xNix)4MnyAl1-yabstractprof. dr hab. Andrzej Szytuła
prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

Rozprawy doktorskie w roku:

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego