Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w kwietniu 2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.04.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetometria i mikroskopia z wykorzystaniem
magnetooptycznego efektu Kerra

wygłosi

dr inż. Michał Matczak


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 26.04.2017 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Ultraszybki nietermiczny zapis fotomagnetyczny w warstwach granatów

wygłosi

mgr Krzysztof Szerenos

Zakład Fizyki Magnetyków, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 24.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania EPR rodników w produktach ziołowych

wygłosi

dr Aldona Krupska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 21.04.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fluktuacje prądowe w układach ze skorelowanymi czasami oczekiwania

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 10.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Porządek bliskiego i dalekiego zasięgu w perowskitach typu ABO3

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 07.04.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Statyczne i dynamiczne właściwości kwazi-periodycznych i periodycznych 1D kryształów magnonicznych

wygłosi

mgr inż. Filip Lisiecki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 03.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Tlenek grafenu – struktura i własności

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego