Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w czerwcu 2017:

SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego

Dnia: 31.05.2017 roku (środa)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Thermoelectricity in vertical graphene-C60-graphene architectures

wygłosi

Víctor M. García-Suárez

Departamento de Física, Universidad de Oviedo & CINN, Spain


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Bezwodne żele jonowe z czwartorzędowymi solami amonowymi: wpływ kationu na stabilność termiczną oraz przewodnictwo jonowe

wygłosi

dr inż. Michał Bielejewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.05.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ sprzężenia spin-orbita na efekt Kondo w nanorurkach węglowych

wygłosi

prof. dr hab. Stanisław Lipiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.05.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

W poszukiwaniu nieliniowo-optycznie czynnych materiałów ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 22.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ sieci polimerowej na właściwości fizyczne
i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów

wygłosi

mgr inż. Magdalena Knapkiewicz

doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.05.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Struktura elektronowa Y(Fe1−xCox)2 i symulacje Monte Carlo układów magnetycznych

wygłosi

mgr Bartosz Wasilewski

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 18.05.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Lepkość argonu w nanoszczelinach i nanokanałach – symulacje metodą Dynamiki Molekularnej

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Hyżorek

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 15.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera
metodą świadka splątania

wygłosi

mgr Piotr Busz

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.05.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Pomiar pracy wyjścia z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii tunelowej

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski

doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 10.05.2017 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Ułamkowe skyrmiony w układach kwantowego zjawiska Halla

wygłosi

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska

Skyrmiony to niezwykłe topologiczne wirowe struktury spinowe powstające w różnych układach spolaryzowanych (magnesach). Niniejszy wykład będzie dotyczył właściwości skyrmionów w dwuwymiarowych cieczach elektronowych, wykazujących tzw. kwantowe zjawisko Halla, czyli specyficzne kwantowanie macierzy przewodnictwa elektrycznego w silnym polu magnetycznym. Przedstawione zostaną wyniki doświadczalne (uzyskane za pomocą spektroskopii Ramana czyli nieelastycznego rozpraszania światła) oraz obliczenia teoretyczne – razem demonstrujące powstawanie „ułamkowych” skyrmionów (obdarzonych ułamkowym ładunkiem elektrycznym) w tzw. cieczy elektronowej Laughlina. Omówiony też będzie ich związek ze „złożonymi fermionami” – fascynującymi obiektami topologicznymi powstającymi w silnie skorelowanym układzie przez dowiązanie do elektronów wirów wielociałowej funkcji falowej (pewnym sensie równoważne wiązaniu przez elektrony kwantów strumienia pola magnetycznego).

SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego

Dnia: 10.05.2017 roku (środa)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Własności transportowe podwójnych kropek kwantowych
w konfiguracji 'T-shaped'

wygłosi

mgr Krzysztof Wójcik

Zakład Fizyki Mezoskopowej, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Efekt Aharonova-Bohma i Aharonova-Cashera
dla lokalnych i nielokalnych par Coopera w nanoukładach

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego