Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w październiku 2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stopy Heuslera o strukturze Hg2CuTi na bazie manganu: badania ab-initio

wygłosi

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Skyrmiony magnetyczne powyżej temperatury pokojowej

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fluktuacje ładunku w soli (rac-DM-EDT-TTF)2PF6

wygłosi

dr Iwona Olejniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 12.10.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Skąd biorą się maksymalne wartości współczynnika Poissona w pewnych układach dwuwymiarowych

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fale Grawitacyjne – polski wkład w teorię, nowe odkrycia, uruchomienie europejskiego VIRGO, zderzenie gwiazd neutronowych? Nagroda Nobla – 2017

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyczne własności materiałów o strukturze perowskitu indukowane niemagnetycznymi domieszkami

wygłosi

dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 02.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności elastyczne, piezoelektryczne i dielektryczne tlenoboranu gadolinowo-wapniowego

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego