Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w wrześniu 2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 27.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Struktura i właściwości cienkich warstw tlenków żelaza
na Pt(111) i Ru(0001): studium porównawcze

wygłosi

mgr inż. Natalia Michalak

doktorantka


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 25.10.2017 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Negative Pressure States

wygłosi

professor Attila Imre

Budapest University of Technology, Department of Energy Engineering and MTA Centre for Energy Research

Condensed matters (liquids and solids) can be expanded into negative pressure states. Although these states are metastable, their long life-time makes them appropriate for experimental investigations. Some relevant behaviour of liquids and solids under these states will be reviewed, including the shift of characteristic points (like melting or glassification temperature of crystalline or amorphous materials), the appearance/disappearance of liquid-liquid miscibility phenomena in some binary liquids or the ultimate stability of liquids (spinodal) and solids (spall strength). Examples for extreme strength of some material will be shown; for example under special conditions, liquid water can survive -100 MPa (-1000 bar) negative pressure, i.e. isotropic, tri-axial stretch, without “breaking”, i.e. vapourization. Also, some laboratory techniques for experimental realization of these states will be shown and they will be compared to negative pressure states found in the Nature.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 23.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Synteza oraz właściwości fizykochemiczne nowych przewodników protonowych soli imidazoliowych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stopy Heuslera o strukturze Hg2CuTi na bazie manganu: badania ab-initio

wygłosi

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Skyrmiony magnetyczne powyżej temperatury pokojowej

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fluktuacje ładunku w soli (rac-DM-EDT-TTF)2PF6

wygłosi

dr Iwona Olejniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 12.10.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Skąd biorą się maksymalne wartości współczynnika Poissona w pewnych układach dwuwymiarowych

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fale Grawitacyjne – polski wkład w teorię, nowe odkrycia, uruchomienie europejskiego VIRGO, zderzenie gwiazd neutronowych? Nagroda Nobla – 2017

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyczne własności materiałów o strukturze perowskitu indukowane niemagnetycznymi domieszkami

wygłosi

dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 02.10.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności elastyczne, piezoelektryczne i dielektryczne tlenoboranu gadolinowo-wapniowego

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego