Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w grudniu 2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.11.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Przewodnictwo protonowe wybranych matryc zeolitowych zawierających imidazol

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 24.11.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Skyrmiony w strukturach warstwowych - zastosowania

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.11.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Rola kationów NH4 w przewodnictwie elektrycznym
kryształu (NH4)4H2(SeO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 17.11.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Spin kwazicząstki Majorany

wygłosi

dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.11.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Rola kationów NH4 w przewodnictwie elektrycznym
kryształu (NH4)4H2(SeO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.11.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Cienkie warstwy tlenków żelaza

wygłosi

dr hab. Lesław Smardz


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 08.11.2017 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Electronic and transport properties of (un)strained graphene with structural defects: Numerical calculations

wygłosi

dr Taras Radchenko

Instytut Fizyki Metali NANU, Kijów, Ukraina

The study deals with modelling electronic and transport properties of unstrained and uniaxially deformed graphene with structural imperfections: zero-dimensional (point) and one-dimensional (extended) defects. Point defects are modelled as resonant (neutral) adsorbed atoms or molecules, vacancies, charged impurities, and local distortions. Extended (line) defects are attributed to atomic steps and terraces in epitaxially-grown graphene, and grain boundaries, quasi-periodic nanoripples or wrinkles in polycrystalline (chemically vapor-deposited) graphene. Results are obtained numerically using the quantum-mechanical Kubo–Greenwood formalism along with tight-binding approach. Calculated behaviours of electronic density of states and conductivity indicate that deviations from perfection can be useful: they make possible tailoring graphene’s electrotransport properties for achievement of new functionalities.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 06.11.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyczne nanocząsteczki
dla zastosowań biomedycznych - Fe3O4@SiO2

wygłosi

dr inż. Katarzyna Chybczyńska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego