BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2018 roku:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 17.12.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 wauli

referat pt.:

Od mikrofalowego rezonatora do makromolekuły

wygłosi

mgr inż. Jacek Wolak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.12.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności dielektryczne kompozytów złożonych z matrycy chitozanowej
i wypełniacza hybrydowego spinel/celuloza

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.12.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania przejścia z fazy neutralnej do fazy jonowej w jednowymiarowym kompleksie z przeniesieniem ładunku (EDT-TTF-I2)2TCNQF

wygłosi

dr Arkadiusz Frąckowiak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 06.12.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wytworzenie i charakterystyka układów
nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształ

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.12.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Od mikrofalowego rezonatora do makromolekuły

wygłosi

mgr Jacek Wolak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 30.11.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Metody DFT – skuteczne narzędzie w inżynierii materiałowej

wygłosi

prof. dr hab. Andrzej Jezierski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.11.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

NMR w badaniach układów ciekłokrystalicznych

wygłosi

mgr inż. Magdalena Knapkiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.11.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Modele fenomenologiczne siły termoelektrycznej
uwzględniające udział pola krystalicznego – cz. 2

wygłosi

dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INTYTUTOWE

Dnia: 22.11.2018 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Teoretyczne modelowanie wybranych właściwości nienasyconych układów organicznych w stanach podstawowych i wzbudzonych

wygłosi

dr Marcin Andrzejak

Wydział Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Metody obliczeń kwantowochemicznych oparte na teorii funkcjonału gęstości (DFT) pozwalają na przybliżone uwzględnienie energii korelacji elektronowej, charakteryzując się jednocześnie względnie niskim kosztem obliczeniowym (⁓N3-N5, gdzie N jest liczbą funkcji bazy). Dzięki temu bardzo szybko zyskały one na popularności dziś są najczęściej używanymi narzędziami do modelowania układów chemicznych, których rozmiary przekraczają kilkanaście ciężkich atomów.

Z drugiej jednak, ze względu na nieznaną postać dokładnego funkcjonału korelacyjno-wymiennego, do dnia dzisiejszego powstało bardzo wiele rozmaitych przybliżeń, które wymykają się systematyzacji i oferują różną dokładność w zależności od rozmiaru badanych cząsteczek, typów atomów i wiązań pomiędzy nimi, modelowanych własności molekularnych czy typu stanu kwantowochemicznego, w jakim znajduje się badany układ. W prezentacji pokażę,  na przykładzie szeregu oligotiofenów o liczbie pierścieni od 2 do 20, jak bardzo mogą różnić się od siebie wyniki obliczeń DFT, wykorzystujących rozmaite wersje przybliżonych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych.

Ponadto, zademonstruję kilka metodologicznych „pułapek”, które można napotkać stosując metody ab initio. Metody te często przedstawiane są jako lepsze od metod DFT jako że w podejściu opartym o funkcję falową istnieje dobrze określona droga do systematycznej poprawy jakości stosowanych przybliżeń, a tym samym dokładności otrzymywanych wyników. Niestety, co w teorii wydaje się dobrze określone, w praktyce czasem okazuje się krętą drogą.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 19.11.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Aktywowane włókna węglowe: efekty rozmiarowe a spektroskopia Ramana

wygłosi

dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.11.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nanostruktury grafenopodobne a spintronika

wygłosi

prof. dr hab. Stefan Krompiewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.11.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności fizyczne borków metali o strukturze YCrB4

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.11.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Własności sprężyste kryształu f.c.c. twardych kul z wybranymi periodycznymi inkluzjami twardych kul o innych rozmiarach

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 05.11.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Multicaloric properties of Mn-doped Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 ceramics

wygłosi

mgr Uros Prah

J. Stefan Institute w Lublanie


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.10.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Graphene oxide gels - promising material for flexible electronic devices

wygłosi

dr Krzysztof Tadyszak

Centrum NanoBioMedyczne UAM


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Activation Barriers for Thermal Reversal of Ferromagnetic Nanostructures

wygłosi

dr Gabriel Chaves-O’Flynn


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.10.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Fotoaktywne materiały ciekłokrystaliczne do optycznego trójwymiarowego przechowywania danych

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Termodynamika kwantowa: wybrane aspekty

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Bułka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.10.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 12.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Natalii Pierunek

pt.:

Efekt magnetokaloryczny w nieuporządkowanych strukturalnie stopach
i związkach międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich z metalami przejściowymi

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Śniadecki

Recenzenci:

dr hab. Adam Pikul (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) - recenzja

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk (Instytut Fizyki PAN) - recenzja

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PANSEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dolinotronika

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 11.10.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wzmocnienie auksetyczności kryształów Yukawy spowodowane zmianą kształtu nanokanału

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.10.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Heksaferrytowe absorbery promieniowania mikrofalowego

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

L10FeNi oraz Fe5PB2 jako kandydaci na magnesy trwałe niezawierające pierwiastków ziem rzadkich

wygłosi

dr inż. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 28.09.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetoforeza z wykorzystaniem strukturyzowanych układów
z prostopadłą anizotropią magnetyczną

wygłosi

dr hab. Maciej Urbaniak


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 19.09.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Broadband dielectric spectroscopy (BDS) of high-permittivity,high-loss dielectrics and inhomogeneous conductors

wygłosi

dr Viktor Bovtun

Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Praha


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 12.09.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Spin-orbit technologies: memory switching to THz generation

wygłosi

prof. Hyunsoo Yang

Department of Electrical and Computer Engineering, National University of Singapore

Current induced spin-orbit torques (SOTs) provide a new way to manipulate the magnetization. We first try to understand various spin textures. In order to probe spin textures, we utilize the bilinear magnetoelectric resistance [1], photovoltage microscopy [2] for topological insulators, and Lorentz transmission electron microscopy [3] for imaging of chiral spin textures, skyrmions in an exchange-coupled Co/Pd multilayer.
We then utilize those spin textures for magnetization switching. We find that a full sign reversal of SOTs occurs as the oxygen bonding increases in Pt/CoFeB/MgO, which evidences an interfacial SOT mechanism [4]. We show much enhanced current induced SOTs from Co/Pd multilayers [5], ferrimagnetic CoGd systems [6], a topological insulator Bi2Se3 [7,8] as well as an oxide heterostructure SrTiO3/LaAlO3[9,10], which generate strong spin currents to switch the magnetization. In order to understand detailed switching SOT switching mechanism, time resolved SOT spin dynamics is probed [11], and oscillatory SOT switching induced by field-like torques is measured [12]. We propose a field-free SOT switching scheme using one domain wall motion in an anti-notch structure [13]. Finally, we discuss the generation of THz for heavy metal/ferromagnet structures using SOTs [14,15].

 

1. P. He et al., Nat. Phys. 14, 495 (2018)

2. Y. Liu et al., Nat. Commun. 9, 2492 (2018)

3. S. Pollard et al., Nat. Commun. 8, 14761 (2017)

4. X. Qiu et al., Nat. Nanotechnol. 10, 333 (2015)

5. M. Jamali et al., Phys. Rev. Lett. 111, 246602 (2013)

6. R. Mishra et al., Phys. Rev. Lett. 118, 167201 (2017)

7. Y. Wang et al., Phys. Rev. Lett. 114, 257202 (2015)

8. Y. Wang et al., Nat. Commun. 8, 1364 (2017)

9. K. Narayanapillai et al., Appl. Phys. Lett. 105, 162405 (2014)

10. Y. Wang et al., Nano Lett. 17, 7659 (2017)

11. J. Yoon et al., Sci. Adv. 3, e1603099 (2017)

12. J. Lee et al., Commun. Phys. 1, 2 (2018)

13. J. Lee et al., Nano Lett. 18, 4669 (2018)

14. Y. Wu et al., Adv. Mat. 29, 1603031 (2017)

15. M. Chen et al., Adv. Opt. Mat. doi.org/10.1002/adom.201800430 (2018)


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 04.07.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Wpływ procesu samoorganizacji cząsteczkowej na dynamikę molekularną, przewodnictwo elektryczne i własności termiczne odnawialnych żeli jonowych

wygłosi

dr inż. Michał Bielejewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.06.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Spinowo zależny transport w nanorurkach węglowych o wąskiej przerwie energetycznej w zakresie silnych korelacji

wygłosi

mgr inż. Patryk Florków

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.06.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Złącze Josephsona z podwójną kropką kwantową

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.06.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie temperatury Curie wybranych faz Lavesa z pierwszych zasad

wygłosi

mgr Bartosz Wasilewski

Doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania o nadanie tytułu profesora

Dnia: 19.06.2018 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Wybrane zagadnienia modelowania układów cząsteczek

wygłosi

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.06.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Materiały absorbujące promieniowanie mikrofalowe

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.06.2018 roku (piątek)
w auli

referat pt.:

Czy nauka jest niedemokratyczna?

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.06.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nowe protonowo przewodzące kompozyty
oparte na mikro i nanowłóknach celulozowych

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.06.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Czy nauka jest niedemokratyczna?

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 07.06.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Numeryczna metoda analizy tekstur ciekłokrystalicznych (CCMAM)

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM

Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.06.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w Auli

referat pt.:

Protonowo przewodzące kompozyty mikro- i nanokrystalicznej celulozy: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa

wygłosi

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.05.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności fizyczne wybranych kwazikryształów o symetrii ikozaedrycznej i dekagonalnej oraz aproksymantów

wygłosi

dr Magdalena Wencka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wzrost epitaksjalnego grafenu na monokrystalicznym Ni(111) oraz cienkiej warstwie Ni na Al2O3(0001)

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 24.05.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wpływ ograniczeń geometrycznych i efektu polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Hyżorek

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie mechanizmów przewodnictwa w wodoroszczawianie pirazolu

wygłosi

mgr inż. Małgorzata Widelicka

Doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.05.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wiązanie wodorowe: wpływ efektu deuteracji oraz wysokiego ciśnienia

wygłosi

mgr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM

Dnia: 11.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Czy fizyka ma płeć?
Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu GENERA

wygłosi

dr Paulina Sekuła
mgr Ewelina Ciaputa

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podczas prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań (wywiady pogłębione) przeprowadzonych wśród społeczności fizyków i fizyczek w 8 krajach europejskich w ramach projektu GENERA (Gender Equality Network in European Research Area). Badania pozwoliły na zidentyfikowanie różnorakich barier uniemożliwiających realizację zasady równości płci, a także poznanie ścieżek kariery naukowej kobiet i mężczyzn, ich doświadczeń związanych
z pracą zawodową, opinii na temat możliwych rozwiązań służących równości płci oraz oceny działań podejmowanych w tym zakresie w ich miejscu pracy.

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności fizyczne borków metali o strukturze YCrB4

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 10.05.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 221

referat pt.:

Badania właściwości agregatów molekularnych w fazie nematycznej
i elektrooptycznego efektu Kerra w BP

wygłosi

mgr inż. Tetiana Yevchenko

Doktorantka


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 09.05.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Badanie własności fizycznych organicznych materiałów przewodzących

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.05.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamika molekularna
w wybranych hybrydach organiczno-nieorganicznych

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dwuwymiarowe węgliki metali przejściowych

wygłosi

mgr inż. Mateusz Wachowiak

Doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 25.04.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Zjawisko „exchange bias” w próbkach ceramicznych, nanocząstkach
i monokryształach złożonych tlenków o strukturze perowskitu

wygłosi

prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

The exchange bias (EB) phenomenon was discovered in 1956 by Meiklejohn and Bean. It has been intensively studied in the last decades because of its importance for the magnetic information storage technologies.The EB effect manifests itself by shifts in the isothermal magnetization (M vs. H) curves along the field direction and sometimes along the magnetization axis, as well as by enhancement of the coercive field in field cooled processes. In general, the EB effect results from coupling between ferromagnetic (FM) spins and interfacial, uncompensated antiferromagnetic (AFM) spins, occurring during cooling of a FM-AFM system through the Néel temperature in applied magnetic field. A brief review of EB effect in ceramic samples, nanoparticles and single crystals of managanites, cobaltites, ruthenates and orthoferrites will be presented. In general, the most relevant common feature of these compounds, leading to an appearance of EB effect is an intrinsic phase separation. Parameters of EB may be very effectively tuned by even tiny change in chemical composition and moderate external hydrostatic pressure due to their impact on AFM/FM phase ratio.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Właściwości spektroskopowe wybranych diketopirolopiroli

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 19.04.2018 roku (czwartek)
o godzinie 11:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Łukasza Lindnera

pt.:

Wpływ ciśnienia na mechanizm transportu elektrycznego w selenianach amonowych o różnych stechiometriach

Promotor: dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska) - recenzja

prof. dr hab. Jan Wąsicki (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języki angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 19.04.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Równanie stanu cieczy LJ i określanie krzywizny termodynamicznej

wygłosi

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.04.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia:
polimery supramolekularne - polimery konwencjonalne w szeregu homologicznym glikoli polietylenowych

wygłosi

dr Jolanta Świergiel


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływanie wymienne
w strukturze ferromagnetyk/przekładka/ferrimagnetyk

wygłosi

mgr inż. Łukasz Frąckowiak

Doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 11.04.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Magnetyzm i nadprzewodnictwo w sieciach Kondo Ce-Pd-In

wygłosi

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

The Ce–Pd–In system comprises several ternary phases crystallizing with different crystal structure types, including a few prototype ones. Some of these materials have been characterized for their physical properties and reported to exhibit a variety of nontrivial phenomena, which are predominantly governed by hybridization of cerium 4f-electronic states with conduction band states. The intensively studied compounds CePdIn and CePd2In were found antiferromagnetic (AFM) Kondo lattices with heavy-fermion (HF) ground states, resulting from competing Kondo and RKKY interactions with similar energy scales. Dense Kondo effect, yet of considerably weaker magnitude, was evidenced also for AFM phases Ce8Pd24In, CePd3In2, CePd2In4, Ce6Pd12In5 and non-stoichiometric Ce2Pd2In, as well as for ferromagnetic indide Ce11Pd4In9. In contrast, hardly any hint at Kondo screening interactions was revealed for ferromagnetic CePdIn2 and paramagnetic Ce4Pd10In21. Most interestingly, the compound Ce2PdIn8 was discovered to exhibit unconventional HF superconductivity driven by magnetic fluctuations. In this material, the nodal superconductivity emerges in the proximity of AFM quantum critical point instability that manifests itself in the form of distinct non-Fermi liquid (NFL) features observed in the normal-state transport and thermodynamic properties. Similar NFL behavior was recently found in Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19, which form with crystal structures closely related to that of Ce2PdIn8, yet bearing multiple sites for Ce atoms in their crystallographic unit cells. Most remarkably, the former compound was established to exhibit at ambient pressure HF superconductivity that coexists with complex long-range AFM ordering. In our review of the physical properties of the Ce–Pd–In ternaries we shall supplement the literature data with our own hitherto unpublished results obtained on single crystals of a few selected materials.
_____________________________________________
∗ This work was supported by the National Science Centre (Poland)
under research grant No. 2015/19/B/ST3/03158.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.04.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Lokalizacja ładunku elektrycznego na zredukowanym tlenku grafenu

wygłosi

dr hab. Szymon Łoś


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.04.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Struktura oraz własności fizyczne nowych heterocyklicznych przewodników protonowych

wygłosi

mgr inż. Sylwia Zięba

Doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 05.04.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Zależności kątowe liniowej i nieliniowej odpowiedzi elektro-optycznej
w badaniach ciekłych kryształów

wygłosi

dr Kamila Nowicka


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 29.03.2018 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Pawła M. Pigłowskiego

pt.:

Badanie własności sprężystych
strukturalnie  zmodyfikowanych kryształów Yukawy
za pomocą symulacji komputerowych

Promotor: dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN

Recenzenci:

dr hab. Mirosław Dudek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski) - recenzja

prof. dr hab. Antoni Mituś (Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywny

Dnia: 23.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Tłumienie precesji namagnesowania cienkich warstw magnetycznych

wygłosi

dr inż. Hubert Głowiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 19.03.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Długie czasy relaksacji w czystym tlenku grafenu

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach na bazie magnezu

wygłosi

mgr inż. Sebastian Pacanowski

Doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 14.03.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

O czym szumią półprzewodniki?
Fotoelektrochemia dla muzyków (i nie tylko)

wygłosi

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


abstrakt

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 14.03.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Nowe materiały do detekcji i manipulacji strukturami DNA
oraz antybakteryjnej terapii fotodynamicznej

wygłosi

dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn

Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ ciśnienia hydrostatycznego i chemicznego na wybrane właściwości BiMO3 (M = Ga, In, Fe)

wygłosi

dr inż. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 07.03.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Interdyscyplinarne zastosowania
Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

wygłosi

prof. dr hab. Danuta Kruk

Katedra Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyzm i odstępstwo od cieczy Fermiego w pobliżu kwantowego punktu krytycznego w układach CeCo1 − xFexGe3 i Ce1 − xPrxCoGe3

wygłosi

mgr inż. Przemysław Skokowski

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 01.03.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Własności sprężyste strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy

wygłosi

mgr inż. Paweł M. Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.02.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 wauli

referat pt.:

Kinetyka przemiany fazowej przewodnika protonowego K3H(SO4)2

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.02.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ pola magnetycznego i oddziaływania kulombowskiego na formowanie fermionów Majorany w topologicznym drucie nadprzewodzącym

wygłosi

dr inż. Damian Krychowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 19.02.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności dielektryczne i magnetyczne Sr0.95Nd0.05Fe12-xAlxO19

wygłosi

dr Andrzej Hilczer


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.02.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie własności fizykochemicznych polimerów

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.02.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamika procesów tunelowania w złączach hybrydowych z kropką kwantową

wygłosi

dr Grzegorz Michałek


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.02.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Zależności kątowe liniowej i nieliniowej odpowiedzi elektro-optycznej
w badaniach ciekłych kryształów

wygłosi

dr Kamila Nowicka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.02.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie właściwości fizykochemicznych pochodnych polipirolu

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński


SEMINARIUM
Seminarium Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 01.02.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Współczynnik przewodnictwa cieplnego argonowych nanodrutów – symulacje MD

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Hyżorek

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.01.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Lokalna i kolektywna dynamika molekularna w układach ciekłokrystalicznych

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 26.01.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 22.01.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Uniwersalności przewodnictwa elektrycznego w przewodniku superprotonowym Rb3H(SeO4)2

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 19.01.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Właściwości magnetyczne warstw wielokrotnych V/Fe i Nb/Fe

wygłosi

mgr inż. Agnieszka Marczyńska

Doktorantka


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 11.01.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:20

Procesy elektronowe w materiałach molekularnych – krystaliczne przewodniki organiczne i materiały dla fotowoltaiki.
2015-2017

prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

9:20-9:35

Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafenu z modyfikatorami organicznymi
dla zastosowań w optoelektronice molekularnej.
grant Iuventus Plus IV edycja. nr IP2014 025673(PB 12.26)
19.03.2015-18.03.2017- (podsumowanie projektu)

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

9:35-9:50

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów
na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.03.2016-12.04.2019

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

9:50-10:05

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

10:05-10:25

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

10:25-10:40

Modelowanie komputerowe pian auksetycznych.
grant PRELUDIUM 3 nr 2012/05/N/ST5/01476 (PB 10.11)
12.03.2013-11.12.2017- (podsumowanie projektu)

mgr inż.
Artur Poźniak
(Z10)

10:40-11:00

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

11:00-11:30

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

11:30-13:00

PRZERWA

 

13:00

SPOTKANIE NOWOROCZNE

 


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 10.01.2018 roku (środa)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:15

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

9:15-9:35

Studia korelacji elektronowych, transportu, własności magnetycznych i ferroelektrycznych.
2017-2019

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:35-9:50

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.
grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2020

9:50-10:05

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia z pierwszych zasad.
grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.01.2020

dr inż.
Jakub Kaczkowski
(Z2)

10:05-10:20

Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets.
grant Homing nr Homing/2016-1/
01.01.2017-31.12.2018
Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

dr inż.
Mirosław Werwiński
(Z2)

10:20-10:40

Transport elektronowy, spinowy i cieplny układów nanostrukturalnych.
2015-2017

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski
(Z9)

10:40-10:55

Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki
i kalorytroniki spinowej. Studia teoretyczne.
grant HARMONIA 5 nr 2013/10/M/ST3/00488 (PB 9.6)
24.04.2014-23.04.2017 - (podsumowanie projektu)

10:55-11:15

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych, z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

11:15-13:00

PRZERWA

 

13:00-13:20

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki
(Z3)

13:20-13:35

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).
SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk
(Z3)

13:35-13:50

MagIC  - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics.
program: Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 644348
Lider: Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

prof. dr hab
Janusz Dubowik 
(Z3)

13:50-14:05

Magnoniki, Oddziaływania i Złożoność: multifunkcjonalne aspekty dynamiki fal spinowych – MagIC-H2020-MSCA-RISE-2014.
grant Premia na Horyzoncie nr 357488/PnH/2017 (PB 3.24)
24.02.2017-01.02.2019
Projekty na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych
i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

14:05-14:20

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt Diamentowy Grant nr DI2014 010344 (PB 3.22)
01.09.2015-31.08.2019

mgr inż.
Sebastian Pacanowski
(Z3)

14:20-14:35

MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne.
SONATA-3 nr 2012/05/D/ST3/02855 (PB 7.3)
14.02.2013-13.02.2017- (podsumowanie projektu)

dr
Mikołaj Lewandowski
(Z3)


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2017 roku

Dnia: 09.01.2018 roku (wtorek)
o godzinie 09:00 w auli

Godzina

Temat

Koordynator, kierownik

9:00-9:15

O T W A R C I E

prof. dr hab.
Bogdan Idzikowski

9:15-9:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

9:30-9:50

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

 

9:50-10:05

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - moduł „Rozwój” 2.b
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.5)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

10:05-10:20

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej.
grant SONATA 6 nr 2013/11/D/ST3/02694 (PB 8.14)
07.07.2014-06.12.2017- (podsumowanie projektu)

dr inż.
Michał Bielejewski
(Z8)

10:20-10:40

Przewodnictwo elektryczne i dynamika molekularna w roztworach elektrolitów i solach organiczno-nieorganicznych o budowie molekularno-jonowej.
2017-2019

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

10:40-11:00

Zjawiska kolektywne w nowych multiferroikach oraz kolektywne mechanizmy transportu elektrycznego w przewodnikach szybkich jonów i polimerach.
2017–2019

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:00-11:15

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.02.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak
(Z4)

11:15-11:45

Wybory uzupełniające do Rady Naukowej IFM PAN
(samodzielni pracownicy naukowi)

 

11:45-12:45

PRZERWA

 

12:45-13:05

Dynamika spinowa elektronów przewodnictwa w nisko-symetrycznych układach zawierających zlokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa w elektronice ciała stałego.
2017-2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

13:05-13:20

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.01.2019

13:20-13:40

Rola oddziaływań blisko i dalekozasięgowych w formowaniu
i modyfikacji własności materiałów funkcyjnych.
2015-2017

dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

13:40-14:00

Niskotemperaturowe badania zjawisk transportu i przemian fazowych w materiałach węglowych i ferroikach z uwzględnieniem efektów rozmiarowych.
2015-2017

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN
(Z14)

 


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.01.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Statyczne i dynamiczne właściwości 1D kwazi-kryształów magnonicznych

wygłosi

mgr inż. Filip Lisiecki

Doktorant


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 04.01.2018 roku (czwartek)
o godzinie 10:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Romana Strzelczyka

pt.:

Właściwości magnetyczne czystego i modyfikowanego grafenu

Promotor: dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbigniew Klusek (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki) - recenzja

prof. dr hab. Zbigniew Sojka (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim


Rozprawa doktorska powstała częściowo w ramach projektu „Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr: POKL.04.03.00-00-015/12)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego