Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w styczniu 2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.02.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 wauli

referat pt.:

Kinetyka przemiany fazowej przewodnika protonowego K3H(SO4)2

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.02.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ pola magnetycznego i oddziaływania kulombowskiego na formowanie fermionów Majorany w topologicznym drucie nadprzewodzącym

wygłosi

dr inż. Damian Krychowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 19.02.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności dielektryczne i magnetyczne Sr0.95Nd0.05Fe12-xAlxO19

wygłosi

dr Andrzej Hilczer


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.02.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie własności fizykochemicznych polimerów

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.02.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamika procesów tunelowania w złączach hybrydowych z kropką kwantową

wygłosi

dr Grzegorz Michałek


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.02.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Zależności kątowe liniowej i nieliniowej odpowiedzi elektro-optycznej
w badaniach ciekłych kryształów

wygłosi

dr Kamila Nowicka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.02.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie właściwości fizykochemicznych pochodnych polipirolu

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński


SEMINARIUM
Seminarium Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 01.02.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Współczynnik przewodnictwa cieplnego argonowych nanodrutów – symulacje MD

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Hyżorek

Doktorant

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego