Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w grudniu 2018:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 29.03.2018 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Pawła M. Pigłowskiego

pt.:

Badanie własności sprężystych
strukturalnie  zmodyfikowanych kryształów Yukawy
za pomocą symulacji komputerowych

Promotor: dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN

Recenzenci:

dr hab. Mirosław Dudek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski) - recenzja

prof. dr hab. Antoni Mituś (Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywny

Dnia: 23.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Tłumienie precesji namagnesowania cienkich warstw magnetycznych

wygłosi

dr inż. Hubert Głowiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 19.03.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Długie czasy relaksacji w czystym tlenku grafenu

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach na bazie magnezu

wygłosi

mgr inż. Sebastian Pacanowski

Doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 14.03.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

O czym szumią półprzewodniki?
Fotoelektrochemia dla muzyków (i nie tylko)

wygłosi

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


abstrakt

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 14.03.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Nowe materiały do detekcji i manipulacji strukturami DNA
oraz antybakteryjnej terapii fotodynamicznej

wygłosi

dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn

Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ ciśnienia hydrostatycznego i chemicznego na wybrane właściwości BiMO3 (M = Ga, In, Fe)

wygłosi

dr inż. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 07.03.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Interdyscyplinarne zastosowania
Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

wygłosi

prof. dr hab. Danuta Kruk

Katedra Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 02.03.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyzm i odstępstwo od cieczy Fermiego w pobliżu kwantowego punktu krytycznego w układach CeCo1 − xFexGe3 i Ce1 − xPrxCoGe3

wygłosi

mgr inż. Przemysław Skokowski

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 01.03.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Własności sprężyste strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy

wygłosi

mgr inż. Paweł M. Pigłowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego