Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w styczniu 2018:

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.05.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności fizyczne wybranych kwazikryształów o symetrii ikozaedrycznej i dekagonalnej oraz aproksymantów

wygłosi

dr Magdalena Wencka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wzrost epitaksjalnego grafenu na monokrystalicznym Ni(111) oraz cienkiej warstwie Ni na Al2O3(0001)

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 24.05.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wpływ ograniczeń geometrycznych i efektu polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Hyżorek

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie mechanizmów przewodnictwa w wodoroszczawianie pirazolu

wygłosi

mgr inż. Małgorzata Widelicka

Doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.05.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wiązanie wodorowe: wpływ efektu deuteracji oraz wysokiego ciśnienia

wygłosi

mgr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM

Dnia: 11.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Czy fizyka ma płeć?
Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu GENERA

wygłosi

dr Paulina Sekuła
mgr Ewelina Ciaputa

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podczas prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań (wywiady pogłębione) przeprowadzonych wśród społeczności fizyków i fizyczek w 8 krajach europejskich w ramach projektu GENERA (Gender Equality Network in European Research Area). Badania pozwoliły na zidentyfikowanie różnorakich barier uniemożliwiających realizację zasady równości płci, a także poznanie ścieżek kariery naukowej kobiet i mężczyzn, ich doświadczeń związanych
z pracą zawodową, opinii na temat możliwych rozwiązań służących równości płci oraz oceny działań podejmowanych w tym zakresie w ich miejscu pracy.

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.05.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności fizyczne borków metali o strukturze YCrB4

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 10.05.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 221

referat pt.:

Badania właściwości agregatów molekularnych w fazie nematycznej
i elektrooptycznego efektu Kerra w BP

wygłosi

mgr inż. Tetiana Yevchenko

Doktorantka


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 09.05.2018 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Badanie własności fizycznych organicznych materiałów przewodzących

wygłosi

dr hab. Andrzej Łapiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.05.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamika molekularna
w wybranych hybrydach organiczno-nieorganicznych

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego