BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w maju 2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.06.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Spinowo zależny transport w nanorurkach węglowych o wąskiej przerwie energetycznej w zakresie silnych korelacji

wygłosi

mgr inż. Patryk Florków

Doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.06.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Złącze Josephsona z podwójną kropką kwantową

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.06.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie temperatury Curie wybranych faz Lavesa z pierwszych zasad

wygłosi

mgr Bartosz Wasilewski

Doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania o nadanie tytułu profesora

Dnia: 19.06.2018 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Wybrane zagadnienia modelowania układów cząsteczek

wygłosi

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.06.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Materiały absorbujące promieniowanie mikrofalowe

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.06.2018 roku (piątek)
w auli

referat pt.:

Czy nauka jest niedemokratyczna?

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.06.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nowe protonowo przewodzące kompozyty
oparte na mikro i nanowłóknach celulozowych

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.06.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Czy nauka jest niedemokratyczna?

wygłosi

prof. dr hab. Janusz Dubowik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 07.06.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Numeryczna metoda analizy tekstur ciekłokrystalicznych (CCMAM)

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM

Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.06.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w Auli

referat pt.:

Protonowo przewodzące kompozyty mikro- i nanokrystalicznej celulozy: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa

wygłosi

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego