BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w maju 2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.10.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Graphene oxide gels - promising material for flexible electronic devices

wygłosi

dr Krzysztof Tadyszak

Centrum NanoBioMedyczne UAM


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Activation Barriers for Thermal Reversal of Ferromagnetic Nanostructures

wygłosi

dr Gabriel Chaves-O’Flynn


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.10.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Fotoaktywne materiały ciekłokrystaliczne do optycznego trójwymiarowego przechowywania danych

wygłosi

dr hab. Przemysław Kędziora


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 19.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Termodynamika kwantowa: wybrane aspekty

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Bułka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.10.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 12.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Natalii Pierunek

pt.:

Efekt magnetokaloryczny w nieuporządkowanych strukturalnie stopach
i związkach międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich z metalami przejściowymi

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Śniadecki

Recenzenci:

dr hab. Adam Pikul (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) - recenzja

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk (Instytut Fizyki PAN) - recenzja

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PANSEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dolinotronika

wygłosi

dr hab. Maciej Zwierzycki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 11.10.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wzmocnienie auksetyczności kryształów Yukawy spowodowane zmianą kształtu nanokanału

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.10.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Heksaferrytowe absorbery promieniowania mikrofalowego

wygłosi

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 05.10.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

L10FeNi oraz Fe5PB2 jako kandydaci na magnesy trwałe niezawierające pierwiastków ziem rzadkich

wygłosi

dr inż. Mirosław Werwiński

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego