Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w marcu 2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 30.11.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Metody DFT – skuteczne narzędzie w inżynierii materiałowej

wygłosi

prof. dr hab. Andrzej Jezierski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 26.11.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

NMR w badaniach układów ciekłokrystalicznych

wygłosi

mgr inż. Magdalena Knapkiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 23.11.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Modele fenomenologiczne siły termoelektrycznej
uwzględniające udział pola krystalicznego – cz. 2

wygłosi

dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INTYTUTOWE

Dnia: 22.11.2018 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Teoretyczne modelowanie wybranych właściwości nienasyconych układów organicznych w stanach podstawowych i wzbudzonych

wygłosi

dr Marcin Andrzejak

Wydział Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Metody obliczeń kwantowochemicznych oparte na teorii funkcjonału gęstości (DFT) pozwalają na przybliżone uwzględnienie energii korelacji elektronowej, charakteryzując się jednocześnie względnie niskim kosztem obliczeniowym (⁓N3-N5, gdzie N jest liczbą funkcji bazy). Dzięki temu bardzo szybko zyskały one na popularności dziś są najczęściej używanymi narzędziami do modelowania układów chemicznych, których rozmiary przekraczają kilkanaście ciężkich atomów.

Z drugiej jednak, ze względu na nieznaną postać dokładnego funkcjonału korelacyjno-wymiennego, do dnia dzisiejszego powstało bardzo wiele rozmaitych przybliżeń, które wymykają się systematyzacji i oferują różną dokładność w zależności od rozmiaru badanych cząsteczek, typów atomów i wiązań pomiędzy nimi, modelowanych własności molekularnych czy typu stanu kwantowochemicznego, w jakim znajduje się badany układ. W prezentacji pokażę,  na przykładzie szeregu oligotiofenów o liczbie pierścieni od 2 do 20, jak bardzo mogą różnić się od siebie wyniki obliczeń DFT, wykorzystujących rozmaite wersje przybliżonych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych.

Ponadto, zademonstruję kilka metodologicznych „pułapek”, które można napotkać stosując metody ab initio. Metody te często przedstawiane są jako lepsze od metod DFT jako że w podejściu opartym o funkcję falową istnieje dobrze określona droga do systematycznej poprawy jakości stosowanych przybliżeń, a tym samym dokładności otrzymywanych wyników. Niestety, co w teorii wydaje się dobrze określone, w praktyce czasem okazuje się krętą drogą.


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 19.11.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Aktywowane włókna węglowe: efekty rozmiarowe a spektroskopia Ramana

wygłosi

dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 16.11.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nanostruktury grafenopodobne a spintronika

wygłosi

prof. dr hab. Stefan Krompiewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 09.11.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności fizyczne borków metali o strukturze YCrB4

wygłosi

dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 08.11.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Własności sprężyste kryształu f.c.c. twardych kul z wybranymi periodycznymi inkluzjami twardych kul o innych rozmiarach

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 05.11.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Multicaloric properties of Mn-doped Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 ceramics

wygłosi

mgr Uros Prah

J. Stefan Institute w Lublanie

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego