BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w maju 2018:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 17.12.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 wauli

referat pt.:

Od mikrofalowego rezonatora do makromolekuły

wygłosi

mgr inż. Jacek Wolak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.12.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności dielektryczne kompozytów złożonych z matrycy chitozanowej
i wypełniacza hybrydowego spinel/celuloza

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.12.2018 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania przejścia z fazy neutralnej do fazy jonowej w jednowymiarowym kompleksie z przeniesieniem ładunku (EDT-TTF-I2)2TCNQF

wygłosi

dr Arkadiusz Frąckowiak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 06.12.2018 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wytworzenie i charakterystyka układów
nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształ

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.12.2018 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Od mikrofalowego rezonatora do makromolekuły

wygłosi

mgr Jacek Wolak

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego