Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 03.04.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 03.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Tlenek grafenu – struktura i własności

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego