Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 10.04.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 10.04.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Porządek bliskiego i dalekiego zasięgu w perowskitach typu ABO3

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego