Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 21.04.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 21.04.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Fluktuacje prądowe w układach ze skorelowanymi czasami oczekiwania

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

Doktorant

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego