Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 08.05.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.05.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Efekt Aharonova-Bohma i Aharonova-Cashera
dla lokalnych i nielokalnych par Coopera w nanoukładach

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego