Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 20.10.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.10.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stopy Heuslera o strukturze Hg2CuTi na bazie manganu: badania ab-initio

wygłosi

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego