Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 06.11.2017:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 06.11.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyczne nanocząsteczki
dla zastosowań biomedycznych - Fe3O4@SiO2

wygłosi

dr inż. Katarzyna Chybczyńska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego